GM Baraya TV Memberikan Materi Pada Pembekalan Prakerin

Serang/Ni.com GM Baraya TV ( Bpk. Fauji ) turut memberikan pembekalan Prakerin pada SMK Darunnajah Pabuaran pada tanggal 22 Februari 2012 yang lalu, pembekalan berlangsung dengan ramai  dan penuh semangat para siswa yang mengikuti seminar tersebut, kurang lebih 50 peserta dari kelas 2 SMK Darunnajah Pabuaran yang mengikuti pembekalan tersebut. Pemberian Materi yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut sangat memberikan pengalaman dan ilmu yang tidak pernah mereka dapatkan dibangku sekolah. mudah-mudahan dengan ilmu yang mereka dapatkan memberikan semangat yang lebih untuk tetap berjuang bersama. Amin.

 

shareonline seriale


Leave a Reply